top of page

STOWARZYSZENIE STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW "PAIDEIA"

III Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej

3 kwietnia 2017 roku odbyła się III edycja Seminarium Polskiej

Myśli Pedagogicznej. Obrady odbywały się w trzech sekcjach według następujących zagadnień tematycznych: "Dzieje myśli i praktyki pedagogicznej 1939 – 2016", "Problem badań i mapy kierunków rozwoju myśli pedagogicznej", "Filozofie wychowania – subdyscypliny – koncepcje różnych nurtów" oraz "Subdyscypliny – szkoły – koncepcje – metody". Seminarium zostało zorganizowane przez Zakład Pedagogiki Szkoły Wyższej i Polskiej Myśli Pedagogicznej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego wspólnie ze Stowarzyszeniem "PAIDEIA". 

II Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej

W piątek 29 kwietnia 2016r. w Collegium Maius (sala im. Bobrzyńskiego) odbędzie się II Seminarium Polskiej Myśli Pedagogicznej nt. "Realizm filozoficzny jako podstawa koncepcji i kierunków rozwoju polskiej myśli pedagogicznej". Seminarium jest współorganizowane przez Stowarzyszenie "PAIDEIA". Serdecznie zapraszamy.

 

Rekrutacja wolontariuszy

Stowarzyszenie "PAIDEIA" prowadzi rekerutację wolontariuszy do projektu "Akademia Siedmiu Mistrzów"

Warsztaty "Czego Ci nie powiedzą na zajęciach"

Cykl nieodpłatnych warsztatów poświęconych życiu w trakcie studiów i po studiach. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu i prowadzone są przez studentów Instytutu Pedagogiki UJ oraz członków Stowarzyszenia dla wszystkich studentów.

O NAS
PROJEKTY
WESPRZYJ NAS
DOŁĄCZ DO NAS
bottom of page